o-firmie-1

Unitechnika Systemy

Powstała w 1999 roku w wyniku połączenia się kilku firm oraz wysokiej klasy fachowców z różnych działów bezpieczeństwa. Powstała firma mająca doskonałych fachowców zajmujących się trudnymi problemami bezpieczeństwa pożarowego czy tez ochroną obiektów przed kradzieżą i włamaniem. Dziesięcioletni okres działalności pozwolił nam na skrystalizowanie się załogi o wysokich kwalifikacjach i dużej wiedzy fachowej. Jesteśmy w stanie włączyć się do każdego procesu inwestycyjnego i pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z bezpieczeństwem osób i zabezpieczeniem mienia. Nasi fachowcy pomogą zaprojektować, zainstalować potrzebne systemy, a także wyposażyć w niezbędny sprzęt pozwalający na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie obiektów przemysłowych, handlowych, biurowych czy tez hotelowych.

  • Proponujemy doradztwo w sprawie rozbudowy i modernizacji istniejących systemów oraz pomoc w doborze odpowiednich urządzeń
  • Zapewniamy stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Wykonujemy bieżące konserwacje oraz przeglądy w/w systemów, jak również wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
  • Unitechnika – Systemy posiada Koncesję MSW na prowadzoną działalność, a także zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na prace związane ze źródłami jonizującymi
  • Wykonaliśmy wiele systemów w obiektach kluczowych dla gospodarki miedzy innymi zainstalowaliśmy system SSP firmy Esser w Elektrowni Turów, dokonaliśmy montażu systemów na Lotnisku oraz Strażnicy Ławica w Poznaniu, a także w galerii handlowej Stary Browar w Poznaniu
  • Naszymi partnerami są dostawcy automatyki pożarowej firma D+H z Wrocławia, Mercor z Gdańska czy też Polon Alfa z Bydgoszczy
  • Instalujemy systemy wykrywania pożaru firm Esser , Polon, D+H, Bosch, Aritech i wiele innych uznanych producentów systemów SSP
  • Jesteśmy autoryzowanym instalatorem oprzewodowania firmy KRONE. W dziedzinie monitoringu obiektów naszym partnerem jest GE z siedziba w Gdańsku. Korzystamy z urządzeń PELCO, Bosch i innych poważanych producentów

O firmie