Ochrona przeciwpożarowa

 • Systemy wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP
  (centrale, czujniki optyczne, jonizacyjne, termiczne, moduły wykonawcze do sterowania klapami, drzwiami pożarowymi. Z możliwością podłączenia do monitoringu pożarowego i Straży Pożarnej)
 • System Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA
  (Do zabezpieczania obiektów i pomieszczeń o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa oraz urządzeń o szczególnej wartości)
 • Automatyka pożarowa i systemy oddymiające
  (drzwi, klapy przeciwpożarowe, nawiewy, przegrody – zapewniające nawiew powietrza i bezpieczeństwo osobom w czasie trwania pożaru)
 • Gaszenie mgłą wodną i gazami obojętnymi
  (archiwa, biblioteki, serwerownie, pomieszczenia ze sprzętem wrażliwym na wodę – stosujemy gaszenie mgłą wodną lub gazami obojętnymi wypierającymi tlen z pomieszczenia)
 • Pompowanie i sieci tryskaczowe
 • Sieci hydrantowe – konserwacje, naprawy, pomiary ciśnienia i wydajności
 • Legalizacje i napełnianie zbiorników ciśnieniowych
 • Gaśnice – sprzedaż, przeglądy, konserwacje, naprawy i legalizacje
 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Oznakowania dróg, sprzętu
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Scenariusze pożarowe
 • Ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa p-poż.
 • Impregnacja ognioochronna drewna, tkanin i wykładzin
 • Utylizujemy czujki jonizacyjne systemów SSP

Sygnalizacja włamania i napadu SSWiN

 • Centrale alarmowe
  (Podstawowy składnik zarządzający pracą każdego systemu)
 • Czujki
  (PIR, dualne PIR + Mikrofala, kontaktronowe, zbicia szyby. Czujki mikrofalowe do monitorowania obszarów otwartych)
 • Czujki specjalne
  (Czujki obecności gazów wybuchowych lub trujących. Optyczne czujki dymu i temperaturowe otwartego ognia)
 • Sygnalizatory
 • Systemy bezprzewodowe
  (Stosowane w pomieszczeniach o utrudnionym dostępie, obiektach zabytkowych)
 • Powiadamianie klienta i centrum monitoringu (służb ochrony)
  (Powiadamianie poprzez GSM telefon komórkowy (SMS) o zazbrojeniu/rozbrojeniu systemu, informacja o włamaniu czy sabotażu)
 • Kontrola pracy strażników

Kontrola dostępu

 • Kontrolery dostępu wraz z oprogramowaniem
  (podstawowy składnik zarządzający pracą każdego systemu)
 • Czujki
  (kart ,biometryczne ,zbliżeniowe, pastylki dostępowe)
 • Elementy wykonawcze
  (zwory elektromagnetyczne, rygle, elektrozamki)

Telewizja przemysłowej CCTV i video – nadzór

 • Kamery
  (Stacjonarne i obrotowe. Analogowe, cyfrowe oraz coraz popularniejsze kamery IP przekazujące obraz po sieci Ethernet wewnątrz Państwa firmy)
 • Rejestratory
 • Wideoserwery
 • Stanowiska monitoringu

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

 • Rozgłaszanie lokalne
 • Systemy rozproszone
 • Pomiar zrozumiałości i głośności

Sieci strukturalne

 • Okablowanie miedzią
  (skrętka 5, 6, 7 – kategorii)
 • Sieci światłowodowe
  (także integrowanie systemów światłowodowo-elektrycznych)
 • Serwery
  (rozwiązania dedykowane do konkretnych zadań)

Systemy multimedialne

 • Kompleksowe wyposażenie sal konferencyjnych
  (projektory, wizualizacja)
 • Urządzenia audio i video
 • Systemy videokonferencyjne

Integracja systemów bezpieczeństwa wraz z wizualizacją

 • GEMOS 3 jako narzędzie integrujące systemy bezpieczeństwa
  (scentralizowany i łatwy nadzór nad obsługiwanymi urządzeniami,
  całościowe spojrzenie na zarządzanie bezpieczeństwem obiektu,
  modułowa architektura)
 • Tablice synoptyczne
 • Zdalne zarządzanie systemami spoza obiektu

Instalacje tryskaczowe

 • Pompownie pożarowe
 • Instalacje tryskaczowe
 • Zbiorniki pożarowe

Pomiary sieci elektrycznych

 • Wykonujemy wszystkie obowiązkowe pomiary okresowe
 • Przeprowadzamy rozruch technologiczny instalacji i badania odbiorcze

Oferta